Zysk operacyjny wyniósł 6,33 mln zł wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,20 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 32,58 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2014 r. spółka miała 13,06 mln zł zysku netto w porównaniu z 11,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 70,32 mln zł w porównaniu z 66,28 mln zł rok wcześniej.

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.