Znaczący wpływ na wynik netto w drugim kwartale miało osiągnięcie w końcówce maja pierwszego kamienia milowego w projekcie realizowanym we współpracy z H3 Biomedicine, co wiązało się z wypłatą spółce dodatkowego (ponad 5,78 mln zł zagwarantowanych w umowie na lata 2013-2015) wynagrodzenia w kwocie 0,79 mln zł.

„Opublikowane dziś wyniki przybliżają nas do określonego na początku roku celu, zgodnie z którym cały 2014 r. zakończy się wyraźnym zyskiem na poziomie netto. Uzyskanie dodatniego wyniku w drugim kwartale jest efektem kontynuowania rentownej działalności zarówno w segmencie innowacyjnym, jak i postępującej poprawy rentowności świadczonych usług" – powiedział wiceprezes i jeden z głównych akcjonariuszy Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że istotne znaczenie miało również osiągnięcie kamienia milowego w projekcie innowacyjnym realizowanym we współpracy z H3, ze względu nie tylko na dodatkowe wynagrodzenie dla Selvity, ale również potwierdzenie potencjału naukowego i komercyjnego prowadzonych badań.

Przychody Selvity w II kwartale wyniosły 10,68 mln zł i były o 131% w skali roku. Od początku roku do kasy Selvity wpłynęło już łącznie 18,42 mln zł, podczas gdy w pierwszej połowie 2013 r. było to 8,59 mln zł (wzrost o 115%) r/r.

Rentowność grupy wyniosła 14,1% w II kw., co oznacza wyraźną poprawę w stosunku do 7,3% w I kw. tego roku.

W całym I półroczu Selvita wypracowała 2,07 mln zł zysku netto wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej.

Selvita podała, że stan zakontraktowania na cały 2014 r. wynosi obecnie 36,8 mln zł.

W styczniu tego roku Selvita poinformowała o planach przeniesienia notowań spółki z NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy. W kwietniu firma dokonała wyboru oferującego, a w połowie lipca złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita jest notowana na rynku NewConnect.