Krakowska delegatura Najwyższej Izby Kontroli bada przyczyny braku poprawy jakości powietrza w Małopolsce, na Mazowszu, Śląsku, Opolszczyźnie i Pomorzu. W tych rejonach mieszkańcy oddychają najgorszym powietrzem. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w każdym z tych województw powietrze w dalszym ciągu jest złe - mówi Dariusz Nowak z Najwyższej Izby Kontroli. Są programy dobrze wyglądające na papierze, pieniądze, które można wykorzystać, a sytuacja od lat się nie poprawia - podkreśla Dariusz Nowak.

>>> Czytaj też: Kraków skazany na zanieczyszczenia. Zakaz palenia węglem niekonstytucyjny

Kontrolerzy przyjrzą się głównie pracy samorządów i urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Z pierwszych ustaleń wynika, że przyczyną smogu w Krakowie jest tak zwana niska emisja, czyli palenie w piecach. Piece węglowe emitują od 82 do 93 procent zanieczyszczeń. Z kolei w Warszawie głównym powodem zanieczyszczenia są spaliny samochodów.
Wyniki z kontroli i raport mają być opracowane w przyszłym miesiącu.