"Zawarta umowa inwestycyjna potwierdza zainteresowanie inwestora finansowego zakupem mniejszościowego pakietu Adesso. Uzgodniona z funduszem wartość transakcji przekłada się na wycenę całego Adesso na poziomie 140 mln zł. Jest to wycena znacznie powyżej aktualnej kapitalizacji całej Grupy Redan, która naszym zdaniem jest mocno niedoszacowana przez rynek" - powiedział Kruszyński, cytowany w komunikacie.

Redan podał także, że fundusz będzie miał prawo do zakupu dodatkowego pakietu 10,76% udziałów Adesso za 15 mln zł. Opcja zakupu dodatkowego pakietu będzie mogła zostać wykonana w terminie 6 miesięcy od daty nabycia pierwszej puli akcji.

"Sieć TextilMarket jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i systematycznie poprawia osiągane wyniki. Realizacja projektu inwestycyjnego wraz z konsekwentnym wykonaniem strategii dla części modowej zaowocuje w sumie z poprawą zysków części dyskontowej, znaczącą poprawą wyników całej Grupy. Spowoduje, to że cena akcji Redan powinna szybko osiągnąć wartość rynkową i docelowo ją przekroczyć" - dodał Kruszyński.

Umowa zostanie zrealizowana po spełnieniu warunków zawieszających, związanych m.in. z uzyskaniem zgody wierzycieli Grupy na zwolnienie zabezpieczeń z majątku Adesso.

"Zarząd Redanu wraz z inwestorem finansowym uzgodnili przeprowadzenie pierwotnej publicznej emisji akcji (IPO) spółki Adesso do końca 2015 r. i wprowadzenie akcji do obrotu na ryku regulowanym GPW" - podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2013 r. spółka odnotowała 465,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.