Zysk operacyjny wyniósł 59,07 mln zł wobec 42,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1365,99 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 1382,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2014 r. wyniósł 16,62 mln zł wobec 18,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.