Zysk operacyjny wyniósł 4,00 mln zł wobec 6,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,59 mln zł w I połowie 2014 r. wobec 63,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I półrocza 2014 r. wyniosła 10,36 mln zł wobec 15,89 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład Grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG, GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier oraz CDP.pl - cyfrowy dystrybutor gier wideo (m. in.: Blizzard, Sega) oraz filmów (m. in.: Disney, Discovery) w Polsce.