Alterco odnotowało 3,70 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,20 mln zł wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,06 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 0,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2014 r. wyniosła 4,45 mln zł wobec 1,70 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zarząd spółki aktywnie poszukuje możliwości pozyskania dodatkowego finansowania dla spółki oraz grupy Alterco, które miałyby umożliwić kontynuację działalności operacyjnej. Ponadto, zarząd spółki bierze aktywny udział w rozmowach z jej wierzycielami. Prowadzone są zaawansowane negocjacje dotyczące spłaty wierzytelności, między innymi w zakresie okresu spłaty, jej wysokości oraz formy" - czytamy w raporcie.

W ocenie zarządu, zawarcie układu umożliwi kontynuowanie bieżącej działalności, co z kolei przełoży się na ochronę interesów wierzycieli (w szczególności posiadających mniejsze wierzytelności), podano także.

W ub, tygodniu giełda zawiesiła notowania akcjami Alterco na okres od 16 września do końca dnia 16 października w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). KNF tłumaczyła, że wniosek został złożony "z powodu nieprzekazania w terminie skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwsze półrocze 2014 roku".

W połowie sierpnia GPW informowała, że zawiesiła obrót akcjami Alterco do 15 września 2014 r. wyłącznie na żądanie KNF. Powodem było nieprzekazanie przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.

Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości.