Zysk operacyjny wyniósł 7,09 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 504,97 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 510,40 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 49,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1.753,66 mln zł w porównaniu z 1.964,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 63,87 mln zł wobec 63,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Główny profil działalności Z.Ch. Police S.A. to produkcja wyrobów chemicznych, wytwarzanych w dwóch segmentach branżowych: nawozy i biel tytanowa. Jest m.in. największym w Polsce producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (60% udziału w produkcji krajowej). Jej głównym akcjonariuszem są Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (66% akcji).