"Transakcja rozpoczęła się po zamknięciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 3 grudnia 2014 r. poprzez prowadzącego księgę popytu Deutsche Bank AG, London Branch i została zakończona przy niewielkim dyskoncie wobec ceny z zamknięcia notowań" - czytamy w komunikacie.

EBOR podkreśla, że "silny" popyt zgłosili instytucjonalni inwestorzy zarówno z Polski, jak i zagranicy.

"Ponownie obniżyliśmy nasze zaangażowanie w BZ WBK dzięki udanemu rozwojowi banku po przejęciu Kredyt Banku oraz znaczącemu postępowi w integracji w ramach Grupo Financiero Santander. (…) Choć silna pozycja banku pozwala nam obniżyć zaangażowanie, nadal jesteśmy gotowi wspierać BZ WBK w razie potrzeby" - powiedziała dyrektor EBOR-u ds. instytucji finansowych i banków UE Lucyna Stańczak-Wuczyńska, cytowana w komunikacie.

Kapitał BZ WBK dzieli się na 99.234.534 akcji. Akcjonariuszem większościowym jestBanco Santander, który posiada 69,41% udziału w kapitale i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Aktywa razem banku wyniosły 130,39 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 106,06 mld na koniec 2013 r.