Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,4 proc. spadku rok do roku i 0,2 proc. spadku w ujęciu miesięcznym.

W całej Unii Europejskiej ceny producentów spadły o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, a w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 1,8 proc.