Energa chce w ten sposób uzyskać dostęp do nowych technologii i jednocześnie generować zysk na wzroście wartości tych inwestycji, poinformowała spółka.

Planowany fundusz zostanie utworzony we współpracy z TFI BGK i będzie inwestował w mniejszościowe udziały młodych i szybko rozwijających się firm. Jego celem będzie wzrost wartości lokat oraz dostęp do innowacji w strategicznych dla Grupy Energa obszarach.

Energa podała, że podpisane porozumienie pozwoli Grupie na inwestycje poprzez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych typu corporate venture capital (CVC). Rozwiązanie to będzie jednym z pierwszych w Polsce.

„Fundusz będzie działał przez dziewięć lat, z czego okresem inwestycji będą pierwsze cztery. Energa będzie zachęcać inwestorów finansowych do współuczestnictwa w funduszu. Bank Gospodarstwa Krajowego rozważy wsparcie funduszu poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz lub poprzez udzielenie mu kredytów i pożyczek" – czytamy w komunikacie.

Energa, która dysponuje rozległą infrastrukturą, bazą blisko 3 mln klientów oraz doświadczoną kadrą pracowników, będzie współpracować z dofinansowanymi startupami, podano także.

Grupa Energa to jedna z czterech głównych grup w branży elektroenergetycznej w Polsce. Działa ona w północnej części Polski, dostarczając 20,4 TWh energii rocznie do ponad 2,9 mln klientów poprzez jej sieć dystrybucyjną, która pokrywa 25% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2013 r.