Perma-Fix Medical podpisała wstępny list intencyjny z Digirad Corporation, notowanym na Nasdaq jednym z największych dostawców usług obrazowania serca w kardiologii nuklearnej w USA, na podstawie którego Digirad zostanie partnerem strategicznym spółki, poinformował prezes Perma-Fix Medical dr. Lou Centofanti.

"Zawarcie porozumienia w zakresie partnerstwa strategicznego i inwestycja po jej sfinalizowaniu stanowi będzie dodatkowe potwierdzenie słuszności naszej technologii oraz pomoże w przyśpieszeniu rozwoju i komercjalizacji naszego innowacyjnego procesu technologicznego produkcji Tc-99m bez użycia uranu. Digirad jako jeden z głównych odbiorców Tc-99m jest idealnym partnerem dla Perma-Fix Medical, gdyż wnosi do spółki zarówno ekspertyzę branżową jak i technologiczną" - powiedział Centofanti, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem, Digirad Corporation dokona inwestycji w Perma-Fix Medical i dostarczy finansowanie w kwocie 1 mln USD. Po finalizacji inwestycja będzie stanowiła ok. 5,4% w kapitale zakładowym Perma-Fix Medisal. Digirad uzyska w ten sposób prawo do powoływania jednego członka rady nadzorczej Perma-Fix Medical oraz drugiego członka zarządu lub rady nadzorczej.

"Porozumienie z Digirad Corporation dotyczące inwestycji w spółkę Perma-Fix Medical podlega wielu warunkom, włączając, lecz nie ograniczając się do zawarcia ostatecznych umów dostarczenia i kupna akcji oraz innych porozumień, podlegających zatwierdzeniu przez członków rady nadzorczej Perma-Fix i Digirad oraz otrzymanie wymaganych zgód polskich władz regulacyjnych dotyczących emisji akcji skierowanej do Digirad" - czytamy w komunikacie.

Digirad wykorzystuje technet-99m (Tc-99m) do świadczenia usług diagnostyki nuklearnej oraz wnosi do środowiska medycznego bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką z zakresu obrazowania narządów wewnętrznych.

Ponadto Digirad pomoże Perma-Fix Medical w rozwoju i komercjalizacji nowego procesu technologicznego wytwarzania Tc-99m bez użycia uranu i dysponuje wiedzą ekspercką zdobytą na rynku obrazowania medycznego. Po rozpoczęciu produkcji Tc-99m, Perma-Fix Medical będzie dostarczała spółce Digirad izotop medyczny Tc-99m po korzystnej cenie.

"Podpisanie listu intencyjnego związane jest z uzyskaniem pozytywnych wyników testów technologii przeprowadzonych w Ośrodku Radioizotopów POLATOM z siedzibą w Otwocku i Uniwersyteckim Reaktorze Badawczym w Missouri (MURR) w Stanach Zjednoczonych oraz otrzymaniem niezbędnych zezwoleń, co pozwoliło Perma-Fix Medical zamknąć wcześniej ujawniony rachunek powierniczy, na który Perma-Fix Medical była w stanie dostarczyć wcześniej sprzedane akcje i otrzymała z tego konta około 1.330.000 dolarów. W przyszłości zamierzamy skupić się na pozyskiwaniu nowych partnerów strategicznych z łańcucha dostaw Tc-99m oraz podjąć aktywne działania zmierzające do uzyskania zatwierdzenia technologii przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz pozwoleń Unii Europejskiej" - zaznaczył Centofanti.

"Cieszymy się z ustanowienia nowego partnerstwa z Perma-Fix Medical. Jako jeden z wiodących odbiorców Tc-99m w branży, mamy unikalny wgląd w rozwój rynku dostaw Tc-99m. Obecny proces wytwarzania Tc-99m jest kosztowny i na całym świecie brak wystarczającej infrastruktury, tj. reaktorów o specjalnym zastosowaniu, dla przyszłego rozwoju i wzrostu produkcji Tc-99m, co ma wpływ na zakłócenia w dostawach izotopowych w sektorze usług medycznych. Wierzymy, że rozwiązanie technologiczne Perma-Fix Medical może stać się w przyszłości standardem w branży w zakresie produkcji Tc-99m na bazie molibdenu, a także pomoże wyeliminować problem niedoboru Tc-99m" - powiedział prezes Digirad Corporation Matt Molchan, cytowany w komunikacie.

Dodał, że oprócz korzyści ekonomicznych, istnieje wiele zalet nowego procesu Perma-Fix: społecznych i politycznych i środowiskowych, w tym eliminacja ryzyka rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Perma-Fix Medical jest podmiotem zależnym spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, notowanej na rynku NASDAQ. Weszła na NewConnect w wyniku odwrotnego przejęcia spółki notowanej na tym rynku. Spółka powstała w celu opracowania nowej technologii pozyskiwania Technetium-99 (Tc-99m), najczęściej używanego do celów medycznych izotopu na całym świecie, uzyskania zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz innych formalnych pozwoleń oraz komercjalizacji tej technologii.

Perma-Fix Environmental Services, Inc. (z siedzibą w USA) świadczy usługi dla klientów z sektora energetyki jądrowej i jest wiodącym dostawcą usług z zakresu gospodarowania odpadami radioaktywnymi i mieszanymi.