Zysk operacyjny wyniósł 16,51 mln zł wobec 11,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,55 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 49,11 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 30,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 175,19 mln zł w porównaniu z 145,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 32,15 mln zł wobec 17,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.