"Zarząd spółki zależnej Emitenta - iAlbatros SAS z siedzibą w Paryżu powziął informację o podpisaniu znaczącej umowy z francuską spółką Technip. Umowa datowana na dzień 1 lutego 2015 roku została zawarta na okres dwóch lat, a jej przedmiotem jest korzystanie przez spółkę Technip z systemu rezerwacji hotelowych oferowanego przez iAlbatros SAS" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki szacuje wartość podpisanej umowy na kwotę około 30 mln euro, jednak ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży iAlbatros SAS z tytułu realizacji powyższej umowy będzie zależna od liczby i rodzaju rezerwacji hotelowych dokonanych przez Technip z wykorzystaniem systemu iAlbatros SAS.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.