Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 36,16 mln zł zysku netto w 2014 r. wobec 37,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 41,67 mln zł wobec 45,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,50 mln zł w 2014 r. wobec 88,59 mln zł rok wcześniej.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.