Portfel zamówień Mirbudu wynosił blisko 1,4 mld zł na początek br., z czego 800 mln zł przypada na 2015 r. Według prezesa i głównego akcjonariusza Jerzego Mirgosa, rekordowy portfel pozwoli na wzrost przychodów r/r i poprawienie rentowności.

"My jako grupa kapitałowa weszliśmy w ten rok z rekordowym portfelem zamówień o wartości blisko 1,4 mld zł, w tym blisko 800 mln zł na 2015 r. Jestem przekonany, że pozwoli nam to nie tylko zanotować wzrost sprzedaży, ale także poprawić rentowność" - powiedział Mirgos, cytowany w komunikacie.

Mirgos dodał, że grupa kapitałowa zanotowała w 2014 r. podobne wyniki do tych wypracowanych w 2013, ale kolejne 2-3 lata będą wzrostowe.

"Trudno nam było wygenerować jakiś znaczący wzrost na rynku, na którym inwestorzy opóźniali niektóre swoje inwestycje, czekając na napływ środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy. Liczę jednak na to, że najbliższe 2-3 lata, będą dla branży wzrostowe. Na pewno przyczyni się do tego realizacja licznych projektów drogowych prowadzonych przez polski rząd, ale także napływ środków z Brukseli, które trafią do samorządów i prywatnych inwestorów" - wyjaśnił.

Zapowiedział też, że w tym roku zależna JHM Development zacznie kilka projektów budowy osiedli mieszkaniowych, które pozwolą zdecydowanie zwiększyć sprzedaż w kolejnych latach.

"Zaczniemy też kolejną rozbudowę centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie, która znacząco podniesie jego rentowność w ciągu najbliższych 2 lat. Do grupy dołączy też spółka Arena Ostróda, posiadająca jedno z największych centrów targowo-wystawienniczych w Polsce, którego rozbudowę właśnie kończymy. Myślę więc, że będzie to dla całej grupy kapitałowej ważny rok, który pozwoli nam rozwinąć działalność operacyjną, co przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich spółek w przyszłości" - podsumował Mirgos.

W 2014 r. spółka miała 16,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 932,31 mln zł w porównaniu z 937,30 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 8,68 mln zł wobec 9,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.