Capex Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w 2015 r. wyniesie ok. 4,3 mld zł, poinformował prezes Mariusz Zawisza. Według niego do 2022 r. wydatki inwestycyjne będą wynosić średnio 5 mld zł rocznie.

"Capex na ten rok założyliśmy na poziomie 4,3 mld zł. Najwięcej, bo 44% tej kwoty zostanie przeznaczone na segment poszukiwania i wydobycie" - powiedział Zawisza na konferencji prasowej.

Prezes dodał, że kolejne 30% skonsumuje dystrybucja, wytwarzanie 14%, a na obrót i magazynowanie zostanie wydane 12% z 4,3-mld puli inwestycyjnej.

"Zgodnie z naszą strategią w latach 2014-22 zamierzamy zainwestować 40-50 mld zł. W związku z tym od przyszłego roku wydatki nieco wzrosną i będą sięgać średnio 5 mld zł rocznie" - podsumował Zawisza.

PGNiG będzie aktywne na rynku akwizycyjnym, obserwuje Polskę i zagranicę

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane akwizycjami i do nich przygotowane, poinformował prezes Mariusz Zawisza. Według niego niskie ceny węglowodorów sprzyjają takim procesom, więc liczy na pierwsze transakcje może jeszcze w tym roku.

"Liczymy, że niskie ceny węglowodorów spowodują spadek wartości części podmiotów na rynku. Mamy w PGNiG zespół do monitorowania rynku i wehikuł do ewentualnych inwestycji" - powiedział Zawisza na konferencji prasowej.

Prezes dodał, że w strategii PGNiG przejęcia zajmują ważną pozycję, ale nie ma pośpiechu. Według niego nie jest jednak istotne czy zdarzy się to w II czy np. w IV kw. bieżącego roku. Najważniejsza jest atrakcyjność i wartość biznesowa potencjalnej transakcji.

"Jesteśmy gotowi do akwizycji. Przyglądamy się zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom" - podsumował Zawisza.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.