Robyg odnotował 46,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 28,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 60,46 mln zł wobec 56,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 409,32 mln zł w 2014 r. wobec 488,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 30,68 mln zł wobec 28,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Robyg osiągnęła w 2014 roku przychody w wysokości 409 mln zł (529 mln zł wliczając proporcjonalnie przychody z projektów joint venture). W tym okresie spółka zakontraktowała 2118 lokali (z uwzględnieniem rezygnacji). Wyniki grupy osiągnęły historycznie najwyższe poziomy i wyniosły: zysk netto 47 mln zł, a ekonomiczny zysk netto aż 78 mln zł, podała spółka w komunikacie.

"Grupa Robyg zamknęła rok 2014 z wysoce satysfakcjonującym wynikiem. Zysk ekonomiczny netto wyniósł 78 mln zł, natomiast zysk netto osiągnął poziom 47 mln zł, co oznacza wzrost r/r, ale także przekroczenie prognoz, które prezentowali analitycy rynku. W obliczu tak dobrej sytuacji finansowej zasadne wydaje się realizowanie przyjętej polityki dywidendowej – zakładającej wypłacanie większości zysku akcjonariuszom" - skomentował przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

"Dzięki strategii zakładającej oferowanie klientom szerokiego portfolio lokali w interesujących lokalizacjach kontraktacja w 2014 roku wyniosła 2118 lokali i była rekordowa w historii spółki, pozwoliła też Grupie Robyg utrzymać pozycję lidera wśród deweloperów giełdowych" - dodał.

Kazanelson poinformował, że w 2015 roku celem spółki jest osiągnięcia wyniku na poziomie ponad 2100 lokali zakontraktowanych, co przy utrzymaniu obecnej sytuacji rynkowej oraz dotychczasowych działań spółki, jest jak najbardziej realne.

Wcześniej w tym tygodniu rada nadzorcza zatwierdziła propozycję zarządu spółki dotyczącą rekomendowania walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję, co łącznie daje niemal 29 mln zł. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi obecnie prawie 5% wartości rynkowej akcji Robyg.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku.