Elektrobudowa odnotowała 27,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 17,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 35,72 mln zł wobec 24,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.108,32 mln zł w 2014 r. wobec 905,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 29,10 mln zł wobec 13,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.