Strata operacyjna wyniosła 0,23 mln zł wobec 22,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.656,66 mln zł w 2014 r. wobec 1.621,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 9,52 mln zł wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów developerskich.