"Zgodnie z uchwałą, zarząd spółki wnioskuje do walnego zgromadzenia Kerdos Group S.A. o podział zysku za rok 2014, w wysokości 3.465.719,10 zł, w następujący sposób:
1) kwotę 3.465.718,90 zł proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami,
2) kwotę 0,20 zł proponuje przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat poprzednich.

Kerdos Group miała w 2014 r. 7,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 18,62 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,47 mln zł wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.