"(…) Zarząd spółki podjął uchwałę określającą propozycję zasad wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki z zysku za 2014 rok:
1) Kwota zysku za rok 2014 przeznaczona na wypłatę dywidendy 22.993.578 złotych,
2) Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję - 9 złotych,
3) Dzień dywidendy 25 sierpnia 2015 roku,
4) Dzień wypłaty dywidendy 14 września 2015 roku" – czytamy w komunikacie.Benefit Systems odnotował 38,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 26,25 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 28,67 mln zł wobec 23,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Benefit Systems stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness.