Akcjonariusze Vistuli zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r., wynoszącego 22,77 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 22 767 558,24 zł zostanie przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwałach ZWZ.

W ubiegłym roku akcjonariusze Vistuli również zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto (wynoszącego wtedy 47,78 mln zł) w całości na kapitał zapasowy.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.