Orbis

Przychody grupy Orbis według wstępnych danych wyniosły 229,2 mln zł w okresie styczeń - marzec 2015 r., co oznacza wzrost o 12,6 proc. w skali roku wobec danych pro forma za I kw. 2014 (uwzględniających wyniki zakupionych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej tak, jak gdyby były konsolidowane od dnia 1 stycznia 2014 roku), podał Orbis. >>>>

MCI

MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, zawarł warunkową umowę objęcia nowych akcji lifebrain AG z siedzibą w Wiedniu, stanowiących min. 16% kapitału za 20 mln euro, podał fundusz. >>>>

IMC

Reklama

Industrial Milk Company (IMC) odnotowało 47,33 mln USD skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2014 r. wobec 25,82 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Industrial Milk Company (IMC) prognozuje, że w 2015 r. jej przychody pozostaną na poziomie podobnym do 2014 r., podczas gdy EBITDA wzrośnie o 10% r/r, podała spółka.>>>>

Qumak

Grupa kapitałowa Qumak osiągnęła w ub.r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 577,51 mln zł, wynik EBITDA na poziomie ok. - 309 tys. zł, wynik netto na poziomie ok. - 3.724 tys. zł, podała spółka według wstępnych szacunków. Rezerwa na projekt "e-Dolnyslask" została zwiększona o 6 mln zł w stosunku do kwoty uwzględnionej w wynikach za IV kw. 2014 r. >>>>

PMPG

PMPG Polskie Media (PMPG) wraca do notowań ciągłych giełdy od wtorku, 21 kwietnia, poinformował prezes Michał M. Lisiecki. >>>>

Wind Mobile

Software Mind - spółka z grupy Wind Mobile - podpisała umowę o strategicznym partnerstwie z amerykańskim NAMU Systems, poinformował prezes Wind Mobile Rafał Styczeń. Produkt polskiej spółki LiveBank - globalna platforma wirtualnej obsługi klientów banków - będzie stanowić jeden z filarów rozwiązań mobilnych oferowanych przez NAMU Systems globalnym bankom detalicznym. >>>>

Biomed

Biomed Lublin odnotował 0,12 mln zł zysku netto w 2014 r. wobec 0,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ghelamco

Ghelamco Poland podpisało umowę najmu 22 tys. m2 powierzchni biurowej w kompleksie Warsaw Spire. Tym samym poziom komercjalizacji kompleksu osiągnął ponad 50%, podała spółka.>>>>

Vistal

Oferta konsorcjum firm Intop Warszawa i Vistal Gdynia, warta 18 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie, podał Vistal. >>>>

Unibep

Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 5,26 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co daje wypłatę 0,15 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 14 maja. >>>>

Vigo System

Zarząd Vigo System rekomenduje przeznaczenie kwoty 4,089 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 5,61 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy proponowany jest na 28 maja, a dzień wypłaty dywidendy na 12 czerwca, podano również. >>>>

P.A. Nova

Akcjonariusze P.A. Nova zdecydują o przeznaczeniu 4,98 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co daje wypłatę 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 14 maja. >>>>

Kerdos

Sąd Rejonowy Braunschweig zarejestrował zmianę nazwy Poopeys Deutschland GmbH - spółki zależnej Kerdos Group - na DC Service GmbH oraz podwyższenie jej kapitału zakładowego o 3 mln euro, podał Kerdos. >>>>

Kerdos Group otrzymał dziś decyzję o dopuszczeniu akcji spółki do obrotu na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FSE Quotation Board) od 20 kwietnia br. w trybie tzw. dual-listingu, podała spółka.>>>>

PBG

Na wniosek PBG w upadłości układowej, Sędzia Komisarz odwołał termin zgromadzenia wierzycieli spółki w sprawie głosowania nad przyjęciem układu z wierzycielami planowany na 27,28 i 29 kwietnia, podała spółka. Nowy termin zostanie wyznaczony po złożeniu przez PBG zaktualizowanych propozycji układowych. >>>>

Izostal i Stalprofil

Konsorcjum Izostal i Stalprofil zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę ramową na dostawy rur w ramach dwóch zadań inwestycyjnych, podał Izostal. Łączne wynagrodzenie nie przekroczy 1,84 mld zł. >>>>

Ferrum

Ferrum jest w grupie firm, które podpisały z OGP Gaz-System umowę ramową na dostawę rur, w ramach kontraktu wartego blisko 2,2 mld zł. Spółka liczy na wygranie przetargów na 40% całej sumy, poinformował prezes Ferrum Konrad Miterski. >>>>

Immofinanz

Akcjonariusze Immofinanz zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o obniżeniu progu kontroli oznaczającego obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje do 15%, podała spółka. >>>>