'"Zarząd Aplisens SA informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku za 2014 rok w kwocie 13.721.315,25 zł na:

a) w kwocie 10.476.450,75 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,
b) w kwocie 3.244.864,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,25 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Na dzień dywidendy proponuje się 21 sierpnia 2015 r., a na termin wypłaty dywidendy - 9 września 2015 r., podano także.

Aplisens odnotował 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,47 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 13,72 mln zł wobec 14,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest liderem wśród krajowych producentów i dostawców rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.