Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu 29,995 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 20 zł na jedną akcję, wynika z przyjętych na wzlnym zgromadzeniu uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 29 995 100,00 zł, co stanowi 20,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1 499 755 akcji emitenta" - czytamy w uchwale.

ZWZ ustaliło, że dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 maja 2015 r., a termin wypłaty dywidendy to 2 czerwca 2015 r.

W 2014 r. akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 29,99 mln zł, co dało 20 zł na jedną akcję.

Wawel odnotował w 2014 r. 88,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 80,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.