W pierwszym kwartale tego roku spadł koszt kredytów konsumpcyjnych. Tendencja, według ankiety będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach. Banki rekompensują niższe oprocentowanie zwiększeniem innych opłat związanych z zadłużeniem.

Pierwszy kwartał tego roku to zaostrzenie polityki wobec tych, którzy chcą pożyczyć pieniądze na własne „M”. Banki wymagały coraz większego wkładu własnego. Bankowcy oczekują, że drugi kwartał przyniesie częściowe złagodzenie kryteriów przyznawania finansowania. Eksperci przewidują też zwiększenie popytu na kredyty.

Eksperci oceniają, że zwiększy się popyt na kredyty dla przedsiębiorców. Banki w ankiecie zadeklarowały, że będą łagodzić warunki przyznawania finansowania, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Narodowy Bank Polski przeprowadził ankietę na przełomie marca i kwietnia wśród 26 banków. Łączy udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wynosi 86 procent całego portfela kredytowego polskiego sektora bankowego.

>>> Zobacz też: Ranking kredytów hipotecznych - kwiecień 2015