"Obecnie działamy pod dwiema markami. Za kilka miesięcy będzie jeden bank, wspólna marka i częściowo ujednolicona oferta. Pod koniec roku 2016 będziemy jednym bankiem z ujednoliconą ofertą, nową strukturą organizacyjną i nowym systemem IT. Liczymy, że projekt integracyjny zakończy się do końca przyszłego roku "- powiedział Wancer podczas konferencji prasowej.

Wancer poinformował, że inwestor strategiczny bardzo mocno stawia na przyszłość lokalnej gospodarki, bardzo wierzy w możliwości, potencjał i szanse rozwoju banku w sektorze finansowym.

"Będziemy wspierać lokalną gospodarkę. Stawiamy na dalszy rozwój na polskim rynku, będziemy blisko klientów. Będziemy silnym lokalnym bankiem, ale o globalnym  zasięgu. Naszym celem jest, aby znaleźć się w gronie 5 największych banków Polsce w ciągu kilku lat. Bank ma być zarządzany głównie przez polskich menadżerów" - podkreślił Wancer.

W najbliższych miesiącach planowany jest rebranding oraz częściowe ujednolicenie oferty banku BGŻ i dawnego BNP Paribas Bank Polska. " Chcemy to zrobić do końca tego roku" - zapowiedział Wancer.

Prezes podkreślił, że strategia opiera się na wzroście biznesu, silny nacisk bank położy na dalszy rozwój biznesu Agro.

"To nie jest tylko połączenie banków, ale planowany jest wzrost. To będzie bank wyraźnie uniwersalny, który czerpie z mocnych stron połączonych banków. Bank BGŻ to lider w zakresie finansowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej, jesteśmy też silnie obecnie w małych i średnich miastach. Dodajemy mocne strony BNP Paribas Bank Polska jako część banku nr 2 w Europie. Doświadczenie Agro zostanie utrzymane, a nawet zwiększone. Jest nacisk na to, aby ten obszar wzrastał, bo bank wyróżnia się na tle innych banków właśnie tym, że jest mocny w tym segmencie" - podkreślił Wancer.

Bank BGŻ BNP Paribas jest 7. co do wielkości bankiem z łącznymi aktywami na poziomie 63,6 mld zł.

W kwietniu br. zgodę na połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na BGŻ wyraziły Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Europejski Bank Centralny (EBC).

Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł.