Zysk operacyjny wyniósł 3,31 mln euro wobec 2,68 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,71 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 26,61 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 6,31 mln euro wobec 8,47 mln euro zysku rok wcześniej.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, gdzie odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.