Złożyły się na to dwa czynniki – słabszy raport ADP nt. nowych etatów w amerykańskiej gospodarce (zaledwie 169 tys. wobec szacowanych 200 tys. i przy rewizji w dół danych za marzec), oraz pozytywne (!?) sygnały w temacie greckich negocjacji. Dane ADP wzbudziły obawy, że piątkowe wyliczenia Departamentu Pracy nie sprostają oczekiwaniom rynku na poziomie 225-230 tys. etatów poza sektorem rolniczym, co tym samym będzie sygnałem dla FED, że nie musi się spieszyć z podwyżką stóp procentowych (realny staje się grudzień?).

Z kolei w kwestii greckiej wprawdzie wszystkie strony twierdzą, że 11 maja nie uda się wypracować porozumienia, to jednak dyplomatyczny przekaz jest pozytywny. Dlaczego? Minister finansów Varoufakis twierdzi, że poniedziałkowe spotkanie Eurogrupy stanie się „platformą” do osiągnięcia porozumienia w bliskiej przyszłości, a wspólne oświadczenie wydane przez szefa Komisji Europejskiej i premiera Tsiprasa mówi o znaczących postępach w rozmowach na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni i zbliżeniu stanowisk.

Na wykresie EUR/USD widać, że można przyjąć oznaczenie 5-falowe dla impulsu, który rozpoczął się 13 kwietnia b.r. z poziomu 1,0520. W takiej sytuacji realizowana byłaby teraz ostatnia, piąta fala wzrostowa. Jej zasięg można by szacować na szczyt z 3 lutego b.r. przy 1,1533. Wcześniej ważne poziomy to okolice 1,1430, 1,1458 i 1,1483. Rejon 1,15 byłby oparty o założenie wybicia z formacji podwójnego dna, jaka kształtowała się pomiędzy marcem, a kwietniem. Wsparcie to teraz okolice 1,1289-1,1315.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.