"Zarząd Agory (...) podjął decyzję o nie rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwały o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w związku z jednostkową stratą netto poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2014" - czytamy w komunikacie. 

Spółka otrzymała od swojego doradcy prawnego, kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz Sp. kom., poradę w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok 2014.

"Kancelaria, po rozważeniu poglądów i argumentów dotyczących możliwości wypłaty dywidendy za rok obrotowy, który spółka zamknęła stratą netto, wskazała na niejednoznaczność stanu prawnego oraz osobistą odpowiedzialność członków władz spółki za niezgodną z prawem wypłatę dywidendy w takiej sytuacji. Kancelaria zarekomendowała, aby dywidenda ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych nie była wypłacona za rok, w którym spółka poniosła stratę" - czytamy dalej.

W opinii zarządu, wobec wskazanych w poradzie wątpliwości prawnych związanych z możliwością wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, uzasadnione jest niewypłacenie dywidendy. Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. W związku z powyższym, zarząd spółki nie rekomenduje walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, podano również w komunikacie.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.