Zysk operacyjny wyniósł 23,7 mln zł wobec 48,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 002,58 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 945,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 24,55 mln zł wobec 27,73 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.