"Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie przekazania wniosku zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ZUE S.A., w którym zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze ZUE zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2013 r. w całości na kapitał zapasowy.

ZUE odnotowało 10,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,60 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 10,62 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. W 2014 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 644 mln zł.