Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 12,85 mln zł wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej. 

Zysk operacyjny wyniósł 37,61 mln zł wobec 19,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 68,8 mln zł (wzrost o 42,2% r/r). 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 836,24 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 804,49 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros uzyskała przychody ze sprzedaży w I kw. br. na poziomie 643,9 mln zł, czyli o ok. 4,4% wyższe niż osiągnięte w I kw. roku 2014. W tym czasie spółka zanotowała wynik EBITDA na poziomie 16,8 mln zł (spadek o 47,4%), stratę operacyjną na poziomie 6,5 mln zł (wobec zysku wynoszącego 10,6 mln zł w I kw. 2014) oraz stratę netto w wysokości 21 mln zł (wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej)" - czytamy w raporcie kwartalnym. 

"Na wyniki grupy Arctic Paper uzyskane w I kw. 2015 wpływ miało zawiązanie rezerwy w wysokości 15,3 mln zł. Było to podyktowane przewidywanym brakiem spłaty należności handlowych na rzecz fabryk Arctic Paper ze strony spółek PaperlinX UK, w których wszczęto procedury naprawcze" - napisano także. 

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie.