Zysk operacyjny wyniósł 9,98 mln zł wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,29 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 65,38 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2015 r. wyniósł 0,97 mln zł wobec 1,68 mln zł zysku rok wcześniej. 

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent i dystrybutor techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm - producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od kwietnia 2010 r.