Zysk operacyjny wyniósł 24,93 mln zł wobec 32,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 276,12 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 174,73 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów grupy Famur w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku dotyczył w głównej mierze rynków zagranicznych. Przychody ze sprzedaży eksportowej grupy od stycznia do marca br. wyniosły 128,8 mln zł, o 261% więcej niż w pierwszym kwartale 2014 roku i stanowiły blisko 47% przychodów ze sprzedaży ogółem. Pomimo trudnej sytuacji na polskim rynku węgla kamiennego, grupa Famur odnotowała również wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku poziom przychodów ze sprzedaży krajowej, które wyniosły 147 mln zł, o blisko 6% więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Większe przychody z eksportu grupa Famur zawdzięcza głównie realizacji w pierwszym kwartale br. kontraktów na rynku rosyjskim dla OAO SUEK-Kuzbass i krajowym dla Tauron Wydobycie. Największy udział w sprzedaży grupy Famur w I kw. 2015 r. miał segment kompleksów ścianowych, odpowiedzialny za 67% ogółu przychodów grupy. Kolejnymi segmentami były segment kompleksów chodnikowych (14%), systemów transportu (10%) oraz segment urządzeń przeładunkowych i suwnic (7%), podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 5,59 mln zł wobec 33,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.