Wcześniej spółka otrzymała zgody od organów w Polsce, Niemczech i na Słowacji.

"Zarząd (...) informuje, że w dniu 15 maja 2015 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających (uzyskanie przez spółkę od właściwych organów ochrony konkurencji zgody na koncentrację pomiędzy spółką a Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie, określonych w umowie zawartej w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy spółką, panem Zdenkiem Bakala oraz The Bakala Trust, dotyczącej nabycia przez spółkę 60 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki AWT, stanowiących 80% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym AWT i uprawniających do wykonywania 80% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników AWT" - czytamy w komunikacie.

Przeniesienie tytułu prawnego do udziałów w kapitale zakładowym AWT zostanie dokonane na podstawie holenderskiego aktu notarialnego w zamian za zapłatę ceny sprzedaży przez spółkę, podano również.

W ubiegłym tygodniu członek zarządu ds. finansowych Łukasz Hadyś poinformował, że PKP Cargo ma już zgody od regulatora polskiego, niemieckiego i słowackiego i oczekuje na decyzję z Czech.

Pod koniec ubiegłego roku PKP Cargo podało, że podpisało umowę nabycia 80% udziałów w AWT - drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosi 103,2 mln euro (445 mln zł).

Spółka podała również wtedy, że przejęcie zostanie sfinalizowane po uzyskaniu zgód organów antymonopolowych w Polsce, Czechach, Niemczech i Słowacji.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.