"Jednocześnie zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w dwóch transzach. Pierwsza transza obejmowałaby kwotę 6 126 924 zł (tj. 23 grosze na akcję) i zostanie przedstawiona najbliższemu walnemu. (…) W drugiej połowie 2015 r. zarząd zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie wypłaty drugiej transzy dywidendy w kwocie 5 860 536 zł (tj. 22 grosze na akcję)" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zaproponował dla pierwszej transzy ustalenie dnia dywidendy na 17 czerwca, a dnia wypłaty dywidendy na 2 lipca.

Wypłata drugiej transzy miałaby nastąpić ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

"Zarząd proponuje podział wypłaty dywidendy na transze ze względu na fakt, iż obecnie grupa posiada duże zapotrzebowanie na środki pieniężne z uwagi na realizowane kontrakty oraz inwestycje w spółkach Limatherm i Limatherm Sensor. Nie jest natomiast intencją zarządu finansowanie wypłaty dywidendy środkami pochodzącymi z kredytu. Jednocześnie - zgodnie z prognozowanym cyklem realizacji kontraktów i fakturowania - w drugiej połowie roku spółka skumuluje znaczące rezerwy środków pieniężnych, które będzie mogła przeznaczyć na wypłatę dywidendy" - podano w informacji.

Grupa Introl oferuje usługi inżynierskie, realizując inwestycje w obszarach instalacji energetycznych, elektrycznych i mechanicznych, systemów automatyki przemysłowej, budownictwa komercyjnego i przemysłowego, systemów kontrolno-pomiarowych, rozwiązań technologicznych w ochronie środowiska i oprogramowania dla przemysłu.