Strata operacyjna wyniosła 1,3 mln USD wobec 4,06 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,14 mln USD w III kw. 2014/2015 wobec 17,09 mln USD rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2014/2015 spółka miała 30,64 mln USD skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 26,18 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,58 mln USD w porównaniu z 84,7 mln USD rok wcześniej.

Strata EBITDA w okresie I-III kw. 2014/2015 wyniosła 0,9 mln USD wobec 4,2 mln USD zysku na tym poziomie rok wcześniej.

Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji (na podstawie danych za 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.