Rekomendację sporządzono przy cenie za akcję wynoszącej 19,7 zł. Tyle samo wynosił kurs we wtorek na zamknięciu.

East Value Research prognozuje, że w tym roku spółka odnotuje 2,25 mln zł zysku netto, a w przyszłym roku 3,27 mln zł zysku, przy przychodach odpowiednio: 24,43 mln zł i 32,07 mln zł.