"Zwyczajne walne zgromadzenie (…) postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w
wysokości 82 677 014,09 zł w następujący sposób:
- kwotę w wysokości 40 677 014,09 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego,
- kwotę w wysokości 42 000 000,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje
0,56 zł za jedną akcję" – czytamy w uchwale.

ZWZ uchwaliło także, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 11 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy - 25 czerwca 2015 r.

ZCh Police odnotowały 63,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 47,47 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 82,68 mln zł wobec 42,16 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 23,25 mln zł dywidendy z zysku za rok 2013, co dało wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.