"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanowiło przeznaczyć część zysku netto spółki za rok w kwocie 55 735 362,00 zł, tj. 2,25 zł na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, a część zysku netto spółki za rok 2014 w kwocie 86 610,22 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego spółki." - głosi komunikat.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 18 czerwca 2015 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 3 lipca 2015 roku. Wszystkie akcje spółki w liczbie 24 771 272 objęte są dywidendą, podano również.

W maju 2014 r. akcjonariusze spółki przeznaczyli na wypłatę dywidendy łączną kwotę 54,49 mln zł, co dało 2,20 zł na akcję.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 784,2 mln zł w 2014 r.