Te dane, które pojawiły się wczoraj, nie były bowiem aż takie złe dla kupujących. Departament Energii w swoim cotygodniowym raporcie dotyczącym zapasów ropy w USA podał, że w minionym tygodniu zapasy te spadły o 4,3 mln baryłek. Tym samym potwierdził on duży spadek zapasów ropy, który już we wtorek w swoim raporcie oszacował Amerykański Instytut Paliw. Tak czy inaczej, inwestorzy nie zareagowali pozytywnie na ten raport, wskazując na fakt, że zapasy ropy w miejscowości Cushing wzrosły, a spadek zapasów wynikał przede wszystkim z większej aktywności rafinerii.

Cały czas ważnym tematem na rynku ropy jest porozumienie z Iranem i jego możliwe skutki. Po pierwszych żywiołowych reakcjach, obecnie porozumienie oceniane jest „na chłodno”, przede wszystkim pod kątem możliwych terminów powrotu Iranu do nieograniczonego handlu ropą naftową. Nie ulega wątpliwości, że nie nastąpi to prędko – po pierwsze dlatego, że najpierw musi zostać zatwierdzone zniesienie sankcji na eksport ropy naftowej z Iranu, a po drugie dlatego, że irańska infrastruktura wymaga remontu po latach przestoju w produkcji. Powrót Iranu na globalny rynek ropy będzie więc stopniowy i raczej powolny.

Wczoraj cena amerykańskiej ropy WTI spadła do okolic dolnego ograniczenia konsolidacji, w jakiej notowania tego surowca poruszają się już ponad tydzień. Najbliższym wsparciem jest rejon 50,50-50,80 USD za baryłkę. Jego pokonanie otworzy notowaniom ropy naftowej w USA drogę do okolic 44 USD za baryłkę.

ZŁOTO

Siła amerykańskiego dolara negatywnie wpływa na notowania złota.

Bieżący tydzień na rynku złota upływa pod znakiem spadków. Notowania tego kruszcu nie zdołały powrócić ponad ważny poziom oporu w okolicach 1161-1162 USD za uncję – zamiast tego skierowały się w dół, docierając do ważnego poziomu technicznego wsparcia w okolicach 1141 USD za uncję.

Największe znaczenie dla kształtowania się cen złota w ostatnim czasie ma wartość amerykańskiego dolara. Ostatnie umocnienie USD, wynikające z oczekiwań podwyżki stóp procentowych w USA w tym roku, bezpośrednio przełożyło się na spadek notowań złota. To oznacza jednak, że notowania złota mogą być już mniej wrażliwe na samą informację o podwyżce, bowiem ta już w dużym stopniu jest uwzględniona w cenach.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.