"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych informuje, że ze względu na bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników rynku kapitałowego, po raz kolejny nałożył sankcje w postaci kar regulaminowych oraz wykluczenia z Alternatywnego Systemu Obrotu na spółki z rynku NewConnect. Cztery spółki: Art New Media, De Molen, Progres Investment, Twigonet Europe w sposób rażący naruszały regulacje rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.

Wykluczenie tych spółek nastąpi 19 sierpnia 2015 r., chyba że do 17 sierpnia spółki wypełnią obowiązki wynikające z Regulaminu ASO, podano także.