Zysk operacyjny wyniósł 112,60 mln zł wobec 55,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1489,50 mln zł w I półroczu 2015 r. wobec 1543,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2015 r. wyniósł 87,87 mln zł wobec 25,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec w 2014 roku sprzedała blisko 10,7 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.