"Projekt obejmuje rozwój i eksploatację systemu informatycznego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który jest wykorzystywany do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych rolników. Dzięki temu KRUS będzie mógł kontynuować, m.in. terminową wypłatę świadczeń i obsługę wniosków oraz dostosowywać swoje procesy do zmian w przepisach prawnych. Czas trwania umowy to 4 lata" - czytamy w komunikacie.

"Będziemy obsługiwać system centralny KRUS, wykorzystywany przez 1,4 tys. pracowników z 47 lokalizacji. Zadaniem, które mamy zrealizować, jest jednak nie tylko utrzymanie systemu, ale także jego rozwój. Nasi specjaliści będą odpowiedzialni m.in. za zapewnienie, uruchomienie i administrację dwóch ośrodków obliczeniowych, jak również modyfikację systemu, tak aby spełniał on oczekiwania KRUS oraz był dostosowywany do zmian prawnych"  – powiedział wiceprezes Andrzej Dopierała, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo Asseco uruchomi system w wersji usługowej, zintegrowanej z platformą Workflow. Platforma usprawnia przetwarzanie i przepływ danych, jak również integruje systemy dziedzinowe używane przez KRUS do obsługi ubezpieczeń, świadczeń oraz do zarządzania obiegiem dokumentów i archiwizacji.

Twórcą systemu Farmer jest należąca do grupy Asseco spółka Zeto Bydgoszcz, podano również.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).