Wniosek wpłynął 4 sierpnia, sprawa jest w toku, podano także.

"Zgłoszenie koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad KH Logistyka sp. z o.o. (KHL) z siedzibą w Warszawie przez spółkę Strada Holding S. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu poprzez nabycie przez wnioskodawcę 100% udziałów w KH Logistyka sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Za pośrednictwem KHL i jej spółki zależnej KH Logistyka, posiadającej 56,71 proc. ogólnej liczby akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Pekaes, wnioskodawca przejmie pośrednią kontrolę nad spółką Pekaes i jej spółkami zależnymi, które koncentrują swoją działalność w sektorze usług transportowo-spedycyjno-logistycznych.

Wnioskodawca należy do Innova, grupy private equity prowadzącej inwestycje w przedsięwzięcia z różnych sektorów gospodarki w Europie Środkowej. Aktualnie grupa Innova posiada spółki portfelowe w Polsce i w Rumunii w sektorach takich jak usługi finansowe, technologiemedia – telekomunikacja (TMT), usługi dla biznesu, energia, sektor spożywczy.