"Realizacja trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań to kolejna ważna umowa w segmencie infrastruktury miejskiej, w której pozycja grupy ZUE od lat jest bardzo silna. Aktywnie pozyskujemy kolejne zadania, z rozwagą wybierając przetargi, w których uczestniczymy, na co pozwala nam bezpieczny, wysoki poziom backlogu, przekraczający już 950 mln zł. Perspektywy rozwoju obszarów rynkowych, w których działamy oceniamy jako bardzo dobre" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

"Spodziewamy się pojawienia się większej liczby ofert z nowego rozdania unijnego, choć część z nich najprawdopodobniej przesunie się na kolejny rok. Przygotowując się do boomu na rynku, który – jak sądzimy - nastąpi w 2016 roku, inwestujemy, dokupujemy sprzęt, poszerzamy zakres działalności grupy ZUE" - podkreślił. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni wraz z niezbędną do wykonania linii tramwajowej infrastrukturą drogową. Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie robót branży konstrukcyjnej, drogowej, torowej, elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą, podano również.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 644 mln zł w 2014 r.