Zysk operacyjny wyniósł 61,41 mln zł wobec 101,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 62,86 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 104,98 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 102,99 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 301,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy zysku z inwestycji w wysokości 112,69 mln zł w porównaniu z 302,16 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ wszystkie jej jednostki zależne spełniają definicję jednostek inwestycyjnych zgodnie z MSSF 10.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.