Wynik z tytułu odsetek wyniósł 198,48 mln zł wobec 231,42 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 65,69 mln zł wobec 88,20 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 33,35 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 31,60 mld na koniec 2014 r.

W okresie I-II kw. 2015 r. bank miał 17,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 61,51 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 30,28 mln zł wobec 75,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.